M&A aan de Maas wil zich graag tot een volwassen community ontwikkelen. Daarvoor is nodig dat iedereen die daar deel van uitmaakt ook bijdraagt in de kosten. Dit zijn de lidmaatschapstypen die bij M&A aan de Maas bestaan.

Kantoor- of bedrijfslidmaatschap: Een kantoor of bedrijfslid kan zeven namen opgeven die toegang hebben tot alle evenementen van M&A aan de Maas. Deze personen kunnen worden vermeld op de lijst met deelnemers mét het logo van hun organisatie en een korte beschrijving van de organisatie. Kosten: 500 euro excl. BTW per jaar. Als het kantoor of bedrijf een activiteit heeft georganiseerd, kan het zich een partner noemen.

Deelnemer: dit is een individueel lidmaatschap. De deelnemer heeft toegang tot alle evenementen van M&A aan de Maas. Een deelnemer heeft recht op vermelding op de lijst met deelnemers met logo en korte beschrijving van de organisatie. Kosten: 100 euro excl. BTW per jaar.

Sponsors worden uitgenodigd om zich bij het bestuur te melden. Voor de eerste groep sponsors die een banner wensen hebben wij hele interessante prijzen, vanaf 250 euro excl. BTW per jaar (en exclusief kosten plaatsing banner).


T