* 10.  Heeft u voldoende economische draagkracht om aan cultuureducatie en cultuurparticipatie te doen?

T