De Brabantse Milieufederatie werkt aan een nieuwe meerjarenvisie, waarin we scherpe keuzes willen maken voor de toekomst. Tijdens de vergadering van de Raad van Aangeslotenen op 4 april jl. hebben we het gesprek daarover afgetrapt. Op 25 en 26 juni volgen nog twee regionale bijeenkomsten om hier met meer mensen over verder te praten. We hopen je daar te ontmoeten.

Daarnaast willen we graag al onze aangesloten groepen en supporters raadplegen door middel van deze enquête. We hopen dat je bereid bent ongeveer 10 minuten uit te trekken om ons van je ideeën te voorzien, want daar zijn we zeer mee geholpen. Alvast bedankt!

Question Title

* 1. Wat is je geslacht?

Question Title

* 2. Wat is je leeftijd?

Question Title

* 3. Ben je supporter van de BMF?

Question Title

* 4. Ben je lid van een bij de BMF aangesloten groep?

T