Tevredenheidsonderzoek

Geachte heer/mevrouw,

Door het invullen van deze vragenlijst kunnen wij de kwaliteit en veiligheid van deze praktijk en uw zorg nog verder verbeteren. Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer 5 minuten.

Hieronder treft u een aantal vragen aan. Wilt u zo vriendelijk zijn om bij elke vraag het voor u geldende antwoord te geven. Als de vraag niet van toepassing op u is, kunt u de N.v.t. aanvinken. 

Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 

Question Title

* 1. Geef bij onderstaande stellingen over de praktijk aan of u het ermee eens bent of niet: 

  Ja Nee N.v.t.
Het praktijkgebouw een opknapbeurt behoeft:
De stoelen in de wachtkamer prettig zitten:
De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is:
Netheid en hygiëne in de praktijk beter kan:
De wachtkamer voldoende licht en helder is:
Het klimaat in de wachtkamer aangenaam is:
Er voldoende leesmateriaal in de wachtkamer is:
U kan horen wat aan de balie besproken wordt:

Question Title

* 2. Geef bij onderstaande stellingen aan of u er mee eens bent of niet dat de praktijk:

  Ja Nee N.v.t.
Bij spoed overdag gemakkelijk telefonisch bereikbaar is
Overdag de gewenste hulp bij spoed biedt:
Duidelijke informatie over praktijkregels heeft
Opvang bij spoedeisende hulp in de praktijk kan verbeteren

Question Title

* 3. De volgende vragen gaan over de praktijkorganisatie, geef aan of u met de volgende stellingen hierover eens bent of niet:

  Ja Nee N.v.t.
Het spreekuur op een geschikt tijdstip plaatsvindt
Het mogelijk is om een langer consult af te spreken
De huisarts gemakkelijk telefonisch te raadplegen is
De assistente een belemmering is voor contact met huisarts
U bij een huisarts van voorkeur terecht kunt
De waarnemer op de hoogte is van de medische problemen
De huisarts geïnformeerd is over behandeling door waarnemer:
U weet waar u met uw klacht terecht kunt

T