Bewonersvisie dorpshuis 2020

Wat vinden de kerkjenaren van hun dorpshuis. Wat vinden ze belangrijk, waar zijn ze tevreden over en wat moet er veranderd worden.

Question Title

* 1. Bent u bekend met het dorpshuis?

Question Title

* 2. Heeft u al eens gebruik gemaakt van de faciliteiten van het huidige dorpshuis?

Question Title

* 3. Het dorpshuis kampt met achterstallig onderhoud. Denk hierbij aan de kozijnen met enkel glas, de minimale isolatie van het volledige pand, de staat van onderhoud aan het dak van de aanbouw waar de keuken en toiletten in gevestigd zijn. Hoe belangrijk is het voor u dat het dorpshuis toekomstbestendig gemaakt wordt?

Question Title

* 4. De gemeente wil het oude gemeentehuis verkopen. Hierdoor vervallen een tweetal vergaderruimtes. Er liggen plannen om het dorpshuis te verbouwen zodat er een middelgrote vergaderzaal bij komt. Hoe belangrijk is dit voor u?

Question Title

* 5. Geef aan wat u graag veranderd ziet aan het dorpshuis in mate van belangrijkheid?

  Zeer belangrijk Belangrijk Matig belangrijk Onbelangrijk Geen mening
Uitvoeren achterstallig onderhoud (o.a. nieuwe kozijnen, dakbedekking aanbouw, e.d.)
Renovatie interieur (o.a. plafond, wanden, vloeren, entree, toneel, toiletgroep, e.d.)
Herinrichting dorpshuis (o.a. grotere vergaderruimte, keuken met uitgifteluik naar grote zaal en
vergaderruimte, verplaatsen toiletgroep, e.d.)
Duurzaam maken dorpshuis (o.a. gevelisolatie, zonnepanelen, e.d.)
Tuin inrichten zodat deze geschikt wordt voor tuinfeesten.
Overkapte plaats voor de schoolkinderen waar ze kunnen wachten op de dorpsbus

Question Title

* 6. Zou u na de renovatie van het dorpshuis een van de ruimtes huren?

Question Title

* 7. Wat is uw mening over de huurprijs van het dorpshuis. Momenteel wordt er € 60,- huur gevraagd per dag en € 30,- voor een halve dag. Na de verbouwing worden de huurprijzen mogelijk verhoogd, wat is voor u acceptabel?

T