Question Title

* 1. Bij welke sociale huisvestingsmaatschappij huur je een woning?

Question Title

* 2. Ben jij onlangs verhuisd of ga je binnenkort verhuizen??
Zo ja, wat was de reden hiervoor?

Question Title

* 3. Hoe is dit verlopen?

Question Title

* 4. Kreeg je ondersteuning van je huisvestingsmaatschappij?
Zo ja, Op welke manier?

Question Title

* 5. Of van een andere organisatie? En zo ja, op welke manier?

Question Title

* 6. Vrees je dat je nog zal moeten verhuizen?
Indien ja, waarom denk je dat?

Question Title

* 7. Wat komt er volgens jou allemaal kijken bij een verhuis?

Question Title

* 8. Andere opmerkingen of vragen ivm verhuizen?
Noteer deze hieronder.

Question Title

* 9. Mijn contactgegevens (naam, mail, telnr) 

0 van 9 beantwoord
 

T