Screen Reader Mode Icon
Aan de slag met een pilot

Hartelijk dank dat u de moeite neemt om deze korte enquête in te vullen. Dit helpt ons enorm om goed te starten met het project Werkgeversaanpak Fietsstimulering. Zo kunnen we samen aan de slag met de ontwikkeling van een ‘Zeeuwse werkgeversaanpak fietsstimulering’. Dit in eerste instantie in de vorm van een pilot in de Kanaalzone.

Achtergrond
Fietsen is goed voor de gezondheid én het klimaat. Tijdens de sessie op 22 oktober laten we u de kansen zien die de fiets biedt voor het woon-werkverkeer. Hoe krijg je daadwerkelijk meer medewerkers op de fiets? Waar zitten de grootste uitdagingen? Waarom een fietsstimuleringsprogramma?

De provincie Zeeland wil dit vraagstuk samen met de bedrijven in de Kanaalzone oppakken en nodigt u uit om samen aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een ‘Zeeuwse werkgeversaanpak fietsstimulering’. De presentatie staat in het teken van het delen van kennis en goede voorbeelden en hopelijk inspireert het u om de komende tijd samen aan de slag te gaan om een fietsstimuleringsprogramma voor uw bedrijf te ontwikkelen. Dit kan ook als voorbeeld gaan dienen voor andere Zeeuwse bedrijven!

Question Title

* Deze enquête is opgesteld conform het 'Privacybeleid' van de provincie Zeeland. Via deze link is daar meer informatie over terug te vinden. U vult deze enquête daarnaast anoniem in. Tevens zullen uw ingevulde gegevens uitsluitend worden gebruikt voor deze enquête en de verdere  uitwerking van het project Werkgeversaanpak Fietsstimulering.

Question Title

* Wat zijn uw gegevens? (niet verplicht)

Question Title

* Welke van de volgende fietsvoorzieningen heeft uw bedrijf momenteel? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* Welke financiële regelingen biedt u uw medewerkers? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* Hoe motiveert u uw medewerkers om de fiets te kiezen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* Hoeveel medewerkers zijn er werkzaam bij uw bedrijf?

Question Title

* Hoeveel procent van uw werknemers komt in de huidige situatie minstens 1x per week met de fiets?

0% 50% 100%
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* Wat is voor uw bedrijf een belangrijk motief om meer mensen op de fiets te krijgen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* Het Ministerie hanteert een doelstelling van 10% meer medewerkers op de fiets. Is een dergelijke doelstelling voor uw bedrijf haalbaar?

Question Title

* Welke van de onderstaande opties zijn interessant om op te nemen in het aanbod van de 'Werkgeversaanpak Fietsstimulering'? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* Heeft u interesse om samen met ons in gesprek te gaan over de verdere uitwerking van de pilot 'Werkgeversaanpak Fietsstimulering'?

0 van 11 beantwoord
 

T