Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Algemeen

Question Title

* 2. Als medewerker beschik je sinds 1 juli 2018 over je eigen persoonlijk opleidingsbudget (POB).Ben je hiermee bekend?Als medewerker beschik je sinds 1 juli 2018 over je eigen persoonlijk opleidingsbudget (POB).Ben je hiermee bekend?

Question Title

* 3. Weet je welke trainingen of opleidingen je met jouw budget kunt volgen?

Question Title

* 4. In hoeverre heb je dit al benut?

Question Title

* 5. Waaraan heb je het budget besteed?

Question Title

* 6. Indien je nog geen gebruik hebt gemaakt van het POB. Ben je voornemens dit wel te gaan doen?

Question Title

* 7. Wat bepaalt of jij jouw POB gaat gebruiken of hebt gebruikt?

Question Title

* 8. Kun je aangeven hoe de inzet van het POB jouw kansen op de arbeidsmarkt heeft vergroot?

Question Title

* 9. Kon jij de kosten van jouw training of opleiding volledig met jouw POB betalen?

Question Title

* 10. Uit welke potje(s) is deze opleiding betaald?

Question Title

* 11. Als je een training of opleiding wilt volgen via VGZ dan moet je daarvoor 'Zelf aan Zet' gebruiken

Zelf aan zet biedt voldoende opleidingsmogelijkheden.

Question Title

* 12. Als je een training of opleiding wilt volgen doe je dit via Zelf aan Zet

Zelf aan zet biedt voldoende verschillende opleidingsvormen aan waaruit ik kan kiezen (e-learning, workshops, klassikaal onderwijs, experts)

Question Title

* 13. Hoe heb je het proces voor het inzetten van jouw POB via Zelf aan Zet ervaren?

Question Title

* 14. De Unie heeft afspraken met VGZ gemaakt over het beschikbaar stellen van een Persoonlijk Opleidingsbudget per medewerker. Wil je dat De Unie met VGZ afspreekt om het Persoonlijk Opleidingsbudget voort te zetten?

Question Title

* 15. Heb jij de loopbaanscan gemaakt?

Question Title

* 16. Ben je voornemens deze wel te gaan maken?

Question Title

* 17. Heeft de loopbaanscan bijgedragen aan inzicht om je POB zinnig te besteden?

Question Title

* 18. Bij welke divisie ben je werkzaam?

0 van 18 beantwoord
 

T