Stemformulier 23 september 2021

I.v.m. met de hybride vorm van de te houden ALV op 23 september 2021 wordt u verzocht om dit stemformulier in te vullen. Uiteraard wordt deze stemming vertrouwelijk behandeld.

Question Title

* 1. Goedkeuring en vaststelling verslag ALV 18 juni 2020

Question Title

* 2. Goedkeuring Jaarverslag 2020

Question Title

* 3. Goedkeuring conceptjaarstukken 2020

Question Title

* 4. Gevraagd om kwijting en decharge aan het bestuur te verlenen

Question Title

* 5. Goedkeuring begroting 2022 I, met verlaging contributie

Question Title

* 6. Goedkeuring begroting 2022 II, indien begroting I niet wordt aangenomen.

Question Title

* 7. Goedkeuring ALV verlenging termijn art. 15.3 van de statuten (i.v.m. ALV in september 2022)

Question Title

* 8. Benoeming kascommissie boekjaar 2021

Question Title

* 9. Benoeming Marjolijn den Otter als bestuurslid voor een termijn van 3 jaar

Question Title

* 10. Benoeming Petra de Jong als bestuurslid voor een termijn van 3 jaar

T