IVI (InwonersVoorInwoners) heeft een manifest opgesteld met als doel de woonvisie in de Gemeente De Ronde Venen onder de aandacht te brengen en daar waar nodig te beïnvloeden. Degene die dit manifest onderschrijven willen dat B&W en de gemeente er alles aan doen om de bouw van betaalbare starterswoningen in De Ronde Venen op korte termijn te realiseren en dat zij hun medewerking verlenen aan initiatiefnemers die zich inzetten voor de bouw van starterswoningen. Zie volledige manifest.

Question Title

* 1. Ik onderschrijf het Manifest Starterswoningen De Ronde Venen

Question Title

* 2. Mijn naam is

Question Title

* 3. Mijn woonplaats is

Question Title

* 4. Mijn e-mail adres is

T