Introductie

Geachte relatie,
 
Hartelijk dank dat u deel wilt nemen aan deze enquête voor het Platform hypotheken. In het Platform hypotheken willen we komend jaar weer samen met de sector ontwikkelingen en eventuele knelpunten in de hypotheekverstrekking bespreken en zoeken naar oplossingen. De enquête is voor ons een belangrijk middel om deze ontwikkelingen en knelpunten scherp te krijgen.

Het afgelopen jaar heeft het Platform hypotheken door middel van de enquête geëvalueerd in hoeverre knelpunten in maatwerk zijn weggenomen en welke stappen gezet zijn. Uit de enquête bleek dat bijna de helft van de bevraagde hypotheekadviseurs aangeeft dat kredietverstrekkers het afgelopen jaar meer mogelijkheden zijn gaan bieden voor maatwerk. Verder is binnen het Platform hypotheken aandacht besteed aan andere onderwerpen rondom hypotheekverstrekking. Dit betrof stapsgewijs oversluiten, het verzilveren van overwaarde, koopstarters en verduurzaming.

Dit jaar willen we vooral inzoomen op de onderwerpen verduurzaming, starters en senioren. Daarnaast willen we graag inventariseren of er knelpunten spelen rondom woonboten, echtscheidingen en stapsgewijs oversluiten.

De enquête bestaat uit 23 vragen over de volgende onderwerpen:

1.      Verduurzaming
2.      Starters: o.a. flexibel inkomen en studieleningen
3.      Senioren: werkelijke lasten en aflossingsvrije hypotheken
4.      Woonboten
5.      Echtscheiding
6.      Stapsgewijs oversluiten

U kunt de enquête tussentijds opslaan en op een later tijdstip verder invullen of doorsturen naar een collega. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden.

Wij verzoeken u vriendelijk om de enquête uiterlijk 22 januari 2019 in te vullen.

Mocht u nog vragen hebben over de vragenlijst of het platform hypotheken, dan kunt u contact opnemen met Peter Simonse (peter.simonse@minbzk.nl of 06-25161947).

Question Title

* 1. Via welke contactgegevens kunnen we u informeren over de uitkomsten van het Platform hypotheken?

T