Introductie

Hartelijk dank dat u wilt deelnemen aan de enquête ‘Toekomst van Midden-Drenthe’. 

We kijken graag 10 jaar met u vooruit. Hoe ziet Midden-Drenthe er dan uit? Welke ontwikkelingen verwacht u en wat is er nodig om de komende jaren prettig te kunnen wonen en werken? Hoe houden we onze kernen leefbaar en wat kunnen we met elkaar doen om Midden-Drenthe duurzamer te maken?

Omgevingsvisie
Uw input gebruiken we voor het maken van de Omgevingsvisie. Hierin leggen we vast hoe we willen dat Midden-Drenthe er in de toekomst uit ziet. Wat er nodig is voor een prettige woon- en werkomgeving. En ook: hoe de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan een sociaal, veilig en gezond Midden-Drenthe.

Duurzaamheidsvisie
Ook gebruiken we uw ideeën voor het maken van een Duurzaamheidsvisie. We gaan daarin heel concreet zeggen hoe de gemeente Midden-Drenthe kan verduurzamen. Wie en wat we daarvoor nodig hebben en op welke termijn we met elkaar willen dat iets is gerealiseerd.

We horen graag wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Midden-Drenthe of uw directe woon- en leefomgeving. U kunt dit aangeven door deze vragenlijst in te vullen. Het kost slechts een paar minuten van uw tijd. Uw antwoorden verwerken we anoniem.

Onder de inzenders verloten we vijf VVV-bonnen van € 25,-. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Vul dan aan het eind van de vragenlijst uw contactgegevens in!

 U kunt de enquête tot en met 5 april 2019 invullen.

Contactinformatie
Heeft u vragen over de enquête? Dan kunt u contact opnemen met Christiaan Viersen of Ellen Folkerts, via telefoonnummer (0593-539 222).

Question Title

* 1.
Wat is voor u het meest kenmerkende beeld van Midden-Drenthe?

(bijvoorbeeld: natuur/naoberschap/centrale ligging/platteland/anders)

Question Title

* 2. Wat vindt u het mooiste aan Midden-Drenthe/ aan uw eigen buurt?

Question Title

* 3. Wat zou u anders willen in Midden-Drenthe/ in uw eigen buurt?

Question Title

* 4. Wat mag voor u niet ontbreken in de toekomst in Midden-Drenthe / in uw eigen buurt?

Question Title

* 5. Waar denkt u aan bij de term "duurzaamheid"?

Question Title

* 6.
Wat kunnen we met elkaar doen om Midden-Drenthe duurzamer te maken? 

(bijvoorbeeld: gemeentelijk vastgoed energieneutraal/mestvergisting/elektrisch rijden stimuleren/zonneparken/meer ruimte voor water/windmolens/anders)

Question Title

* 7.
Wat kunt u zelf bijdragen aan duurzaamheid?

(bijvoorbeeld: zonnepanelen/regenton/isoleren/beplanting/anders)

Question Title

* 8. Wat is uw geboortejaar?

Question Title

* 9. Hoe is uw huishouden samengesteld?

Question Title

* 10. Wat is uw woonplaats?

Question Title

* 11. Wilt u meedoen met de verloting van een VVV-bon?

Question Title

* 12. Vul hier uw contactgegevens in

T