Hoe kunnen wij WaterWise verbeteren?

Bent u docent aardrijkskunde (en/of biologie) in de onderbouw VO?
We horen graag uw mening over Waterwise, een initiatief van een groot aantal Nederlandse waterschappen. De enquête bestaat uit 15 vragen. 

Hartelijk dank!

Question Title

* 1. Heeft u ervaring met WaterWise als lesmateriaal?

Question Title

* 2. Hoe gebruikt u WaterWise?

Question Title

* 3. Welke onderdelen gebruikt u?

Question Title

* 4. Hoe werken uw leerlingen met WaterWise?

Question Title

* 5. Met hoeveel klassen werkt u met WaterWise?

Question Title

* 6. Aan welk niveau geeft u les?

Question Title

* 7. Aan welk leerjaar geeft u les met WaterWise?

Question Title

* 8. Voldoet WaterWise aan uw wensen?

Question Title

* 9. Wat mist u op WaterWise? Waar zou u behoefte aan hebben?

Question Title

* 10. Kan WaterWise uw lesmethode vervangen?

Question Title

* 11. Vult WaterWise uw huidige lesmethode aan? Hoe?

Question Title

* 12. Welk onderdeel is favoriet en waarom?

Question Title

* 13. Zou WaterWise ook geschikt zijn voor het vak biologie? Waarom wel/niet?

Question Title

* 14. Ziet u kansen voor bredere, vakoverstijgende opdrachten?

Question Title

* 15. Heeft u nog een opmerking of suggestie voor het verbeteren van WaterWise?

Question Title

* 16. Mogen we u benaderen voor een klankbordbijeenkomst (tegen vergoeding)? Zo ja, wilt u dan uw e-mailadres achterlaten?

T