Overzichtspagina

Dit formulier PO-VO bestaat uit 3 delen:

Deel 1: Gegevens respondent

Deel 2: Inschrijving informatiemiddag PO VO
Om de overgang van PO naar VO zo goed mogelijk te laten verlopen zijn op 2 en 9 oktober informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze middagen zijn bedoeld voor (nieuwe) leerkrachten van groep 7/8, maar ook directeuren en intern begeleiders zijn welkom. Beide middagen hebben dezelfde inhoud. 
Deel 3: Opgave werkbezoeken van VO collega’s aan PO scholen in week 44 en 45
Afgelopen twee schooljaren hebben PO collega's werkbezoeken aan VO scholen afgelegd.
Dit schooljaar willen wij docenten uit het VO de mogelijkheid bieden om een "kijkje te komen nemen" in de PO scholen. Het voornemen is dit in de week 44 en 45 te organiseren. Als richtlijn wordt gegeven een bezoek van 2 uur. Doel:“VO collega's informeren over het onderwijsaanbod, werkwijze en de ondersteuningsmogelijkheden van de PO school.”  U kunt aangeven of uw school VO collega's wil ontvangen.

Alle informatie over de overstapprocedures van PO > VO: 
Overstapprocedures van PO naar VO

Druk op "volgende" om door te gaan.


 
T