Question Title

* 1. Was u bij de koplopers bijeenkomst van 9 januari 2019

Question Title

* 2. Steunt u het initiatief Duurzaam Grave (kijk ook op www.duurzaamgrave.nl)

Question Title

* 3. Bent u politiek actief (raads, commissielid of bestuurder)

Wij hebben tijdens de bijeenkomst afgesproken om een inventarisatie te maken welke interesses, expertise of ervaringen er zijn binnen het Platform Duurzaam Grave. Vandaar dat we uw de volgende vragen gaan stellen. In het kader van u privacy worden uw gegevens alleen voor dat doel gebruikt en niet openbaar gedeeld of voor derden doelen ingezet!

Question Title

* 4. Wat zijn uw interesses in relatie tot het Platform Duurzaam Grave? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Welke talenten wilt u eventueel inbrengen in het Platform? (meerdere antwoorden mogelijk)

Als laatste willen wij peilen hoe u tegen het niveau van verduurzaming kijkt binnen de Gemeente Grave. Wij gaan dit geregeld peilen om uw kijk op de ontwikkelingen te volgen.

Question Title

* 6. Hoe duurzaam is volgens u Grave? En daarbij bedoelen wij niet specifiek het beleid maar algemeen. Beleid, burgers, projecten, zichtbaarheid, draagvlak, enthousiasme, initiatieven? 

0 100
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Uw gegevens:
Wij willen graag met u over dit onderwerp blijven communiceren. Daarbij respecteren wij uw privacy en blijven individuele enquêtes en overige informatie niet openbaar. Uw email gegevens hebben wij wel nodig om de resultaten en relevante informatie terug te koppelen.

Question Title

* 8. Heeft u nog een vraag of opmerking?

T