De 12 prioriteiten die BRA  vooropstelt voor een rendabele toekomst.

Hierbij de 12 prioriteiten die de Belgian Restaurants Association op tafel wil leggen om onze eisen kracht bij te zetten bij de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 en de regionale en federale verkiezingen van mei 2019.

We willen eindelijk echte aanpassingen om de economische levensvatbaarheid van officieel werkende restaurants en traiteurs te garanderen.

Onze slogan? Vrijheid (in ondernemen), Gelijkheid (dezelfde behandeling en regels voor iedereen), Winstgevendheid (restaurants de mogelijkheid bieden om officieel voldoende rentabiliteit te (her)winnen en zo levensvatbaar en winstgevend te blijven of worden).

Aan u om uw mening te geven over onze standpunten.

Breng voor elk voorstel uw stem uit:

VOOR
of
TEGEN

Aarzel niet om uw eventuele opmerkingen en/of suggesties toe te voegen.

Question Title

* 1. Personeelskost : we dienen de RSZ-bijdragen verder te verlagen en ook de vrijstellingen van betaling van bedrijfsvoorheffing toe te passen voor nachturen vanaf 20.00 uur (en niet zoals vandaag middernacht). Als resultaat bekomt men zo een quasi vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor de betrokken werknemers.

Question Title

* 2. Vandaag is de RSZ- korting van 500/800 € per kwartaal maximaal mogelijk voor 5 werknemers. Wij vragen dat het aantal werknemers dat van deze kortingen geniet, van 5 naar 10 wordt verhoogd. Gepaard met deze korting vragen wij een verhoging van het aantal bruto-netto overuren van 360 naar 475, zoals bij de studenten.

Question Title

* 3. Sinds 1.1.2016 geniet de eerste tewerkstelling die wordt gecreëerd door een nieuwe KMO levenslang van 0% sociale bijdragen en dit voor een werknemer naar keuze. Goed voor nieuwe werkgevers uiteraard, maar wat met bestaande KMO’s die aldus een loonhandicap oplopen ten opzichte van nieuwe werkgevers? We vragen dat deze maatregel wordt toegepast op alle werkgevers (voor of na 2016 gestart) voor 1 werknemer naar keuze.

Question Title

* 4. Er is nood aan een Paritair Comité specifiek voor restaurants en traiteurs. Vandaag zet het paritair comité ons in dezelfde mand als cafés en hotels. We hebben niet hetzelfde bedrijfsprofiel als cafés en hotels en hebben dus nood aan een orgaan waarin de Belgische restaurants op een specifieke manier het overleg tussen werkgevers en werknemers kunnen laten plaats vinden.

Question Title

* 5. Geregistreerd kassasysteem aka Blackbox? We kunnen discussiëren over de manier waarop, maar officieel werken zal in de toekomst de enige manier zijn. We eisen de afschaffing van de regel van € 25.000 om ervoor te zorgen dat alle HoReCa uitbatingen over dezelfde kam worden geschoren, bij uitbreiding zelfs iedereen. Zij die genieten van de lusten die de restaurants krijgen dienen ook de lasten er bij te nemen (cfr. flexi-jobs). We vragen ook specifiek dat openbare aanbestedingen en overheidsopdrachten alleen mogelijk zijn in uitbatingen die in regel zijn met de kassawetgeving.

Question Title

* 6. Fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten voor zelfstandigen en ondernemers. Wij vragen dat het geldend tarief van 69% vandaag, verhoogd wordt naar 100% en alleen geldig met een officieel BTW- ticket komende uit de witte kassa.

Question Title

* 7. Particulieren moeten ook worden aangemoedigd om op restaurant te gaan met een belastingvoordeel. Wij stellen een fiscale aftrek van 20% voor, met een maximum van € 1.000 per jaar, en alleen geldig met een officieel BTW- ticket komende uit de witte kassa.

Question Title

* 8. BTW : we vragen om een verlaging van de BTW op frisdranken (water, koffie, soft) tot 6 % , zoals in de groot -en detailhandel.

Question Title

* 9. Wij willen een betere dialoog tussen scholen en vertegenwoordigers van de restaurants voor de toekomstige werknemers zodat zij kunnen worden opgeleid volgens de realiteit van het beroep.

Question Title

* 10. We vragen dat de stages worden georganiseerd tijdens de feitelijke werkuren van de restaurants en traiteurs , en niet uitsluitend tijdens de schooluren. Wanneer we bijdragen aan de beroepsopleiding van een ongeschoolde werknemer, moeten we recht hebben op een financiële bijdrage van HoReCa vorming .

Question Title

* 11. Verplichte uitgaven ( FAVV / SABAM / Billijke vergoeding, etc. ): wij vragen een administratieve vereenvoudiging, meer transparantie en een effectieve kostenreductie.

Question Title

* 12. Bedrijfsgeneeskunde: we zijn verbaasd door de hoog oplopende kosten van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk door hiaten in de wetgeving. Er moeten oplossingen worden gevonden om werkgevers niet op nodeloze kosten te jagen.

Question Title

* 13. Ik wil lid worden van BRA (jaarlijkse vergoeding van 100 € voor bedrijven met minder dan 10 werknemers, 200 € voor bedrijven met meer dan 10 werknemers). Ik wens ook te verschijnen in de lijst van Fair Play-restaurants en het label te bekomen.

Question Title

* 14. Benodigde gegevens

T