Welkom bij de enquête Schrijfproblemen bij Kinderen

In 2009 is een enquête uitgevoerd onder kinderfysiotherapeuten naar onderzoek en behandeling van kinderen met schrijfproblemen. Dit heeft geleid tot het Evidence Statement Motorische schrijfproblemen bij Kinderen.
Nu, ruim 10 jaar later, willen we opnieuw de werkwijze van kinderfysiotherapeuten bij kinderen met schrijfproblemen onderzoeken.
De huidige enquête heeft als doel te onderzoeken of en hoe kinderfysiotherapeuten het ES toepassen. Daarmee kunnen we een uitspraak doen over de implementatie van het ES onder kinderfysiotherapeuten.

De enquête bestaat uit twee delen. Dit is het eerste deel van de enquête en neemt ongeveer 5 minuten in beslag. Na het invullen kun je een link naar het tweede deel van de enquête openen. Het tweede deel bestaat uit 3 casuïstieken met vragen over het onderzoek en behandeling van kinderen met schrijfproblemen. Dit deel neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Je kunt er voor kiezen om het tweede deel op een later moment in te vullen. Daarnaast is er de mogelijkheid om te beginnen aan het tweede deel en deze op een later moment te voltooien. 

We zijn blij met je deelname!
Daarom hebben we een win-actie gekoppeld aan deze enquête: we verloten 5 exemplaren van het boek Aan de slag met handschriftonderwijs van Anneloes Overvelde en Ria Nijhuis-van der Sanden onder de deelnemers van beide onderdelen van deze enquête! 

Hartelijk dank voor deelname aan deze enquête. 

Question Title

* 1. Om de antwoorden van het eerste deel voor iedere deelnemer te kunnen koppelen aan het tweede deel vragen we je een code te maken. Deze mag je zelf bedenken en mag bestaan uit letters en cijfers. Zorg dat deze code uniek is voor jou zodat de kans klein is dat mensen dezelfde code hebben. Onthoud deze code goed want deze wordt weer gevraagd aan het begin van het tweede deel van de enquête.

Code:

0 van 21 beantwoord
 

T