NVFS survey

Het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS), Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) en Nederlandse Vereniging voor Sportfysiotherapeuten (NVFS) streven naar de ontwikkeling van een ‘lerend’ netwerk en platform voor sportfysiotherapeuten (SF) om hen te kunnen ondersteunen in opdoen van kennis en delen van kennis. Om dit te bereiken zal er in kaart gebracht moeten worden hoe de huidige fysiotherapeuten kennis opdoen en toepassen, wat hun behoeftes zijn rondom kennisverrijking en toepassing en wat ze hier voor nodig hebben.
Zou jij hier aan willen bijdragen door het invullen van deze (korte) vragenlijst?

Doelgroep: Sportfysiotherapeuten en masterstudenten sportfysiotherapie
Duur: maximaal 10 minuten
Toegankelijkheid: scan de QR of gebruik de link.

Question Title

* 1. Hoe oud ben je?

Question Title

* 2. Hoeveel jaar werk je als sportfysiotherapeut?

Question Title

* 3. Heb je een masterdiploma?

Question Title

* 4. Ben je lid van de NVFS?

Question Title

* 5. In welke setting werk je?

Question Title

* 6. Over welke algemene onderwerpen uit het vakgebied zou je meer willen weten?

Question Title

* 7. Over welke specifieke onderwerpen zou je meer willen weten?

Question Title

* 8. Hoe vaak probeer je jezelf bij te scholen of nieuwe kennis te vergaren?

Question Title

* 9. Op welke manieren doe je dat?

Question Title

* 10. Welke barrières kom je tegen bij het opdoen van kennis?

Question Title

* 11. Waar zoek je informatie? Kies jouw 3 favorieten

Question Title

* 12. Als je social media gebruikt als middel, welke gebruik je dan?

Question Title

* 13. Hoe vaak betaal je voor deze middelen?

Question Title

* 14. Hoeveel geld geef je per jaar uit aan scholingen (uitgedrukt in euro's)?

Question Title

* 15. Hoe vaak wissel jij kennis uit van het vak (bijvoorbeeld met collega’s)?

Nooit Altijd
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 16. Met wie wissel je deze kennis meestal uit?

Question Title

* 17. Wat bespreek je dan?

Question Title

* 18. Zou je meer mogelijkheden willen hebben om kennis uit te wisselen met collega's/andere SF's?

Question Title

* 19. De volgende vragen hebben betrekking op het return to sports na een VKB-ruptuur.
Gebruikt u een specifiek protocol of specifieke structuur (/behandelwijze) voor de revalidatie van VKB?

Question Title

* 20. Waar haal je dat vandaan?

Question Title

* 21. Over welk onderwerp zou je meer willen weten in de VKB-revalidatie?

Question Title

* 22. Tot welke fase kan jij de meeste van jouw VKB-patiënten behandelen?
(per Ardern et al, 2016)

Question Title

* 23. Wat zijn barrières die je ervaart bij het vergaren van kennis omtrent VKB?

Question Title

* 24. Op een schaal van 0-10, hoe zeker ben jij ervan dat je de beste zorg biedt?

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 25. Op een schaal van 0-10, hoe zeker ben jij ervan dat je het beste bewijstoepast om jouw VKB-patiënten te behandelen?

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 26. Welke barrières kom je tegen in het bieden van de juiste zorg bij VKB-patiënten?

T