Deze enquête is bedoeld voor werkzame gerechtsdeurwaarders. Met de enquête wil ik inzicht krijgen in de mening van gerechtsdeurwaarders over de vereiste vooropleiding. Momenteel is dat een HBO-opleiding, maar er wordt ook wel gepleit voor een WO-opleiding. De resultaten van de enquête worden gebruikt voor een artikel over de wenselijkheid van academische scholing van gerechtsdeurwaarders.

Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten. Er zijn meerkeuzevragen (waarbij u een van de antwoorden kiest), maar ook open vragen. Daarbij dient u een korte toelichting te geven op het door u gekozen antwoord.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de enquête, wilt u dan contact opnemen via Irene.Visser@rug.nl?

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,

mr.dr. I. Visser

* 1. Hoe lang bent u werkzaam als gerechtsdeurwaarder?

* 2. Wat is uw hoogst afgeronde opleidingsniveau?

* 3. Bent u ermee bekend dat in België een afgeronde universitaire rechtenstudie vereist is om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te kunnen worden benoemd?

* 4. Op grond van artikel 510 Gerechtelijk Wetboek België is onder meer een 'diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten' nodig om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te worden benoemd.

Wat vindt u ervan dat in België een afgeronde universitaire rechtenstudie vereist is om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te kunnen worden benoemd?

* 5. Bent u ermee bekend dat in Nederland voor de benoeming tot notaris (onder meer) een universitaire Mastertitel Notarieel recht moet zijn behaald?

* 6. Op grond van artikel 6 lid 2 Wet op het notarisambt is in Nederland voor de benoembaarheid tot notaris een afgeronde Masteropleiding Notarieel recht of daarmee vergelijkbare opleiding (universitair) vereist.

Wat vindt u ervan dat in Nederland voor de benoeming tot notaris (onder meer) een universitaire Mastertitel Notarieel recht moet zijn behaald?

* 7. Vindt u dat voor de benoeming tot gerechtsdeurwaarder een universitaire titel nodig zou moeten zijn?

* 8. Indien u op de hoogte wil blijven van de uitkomsten van deze enquête, vermeld dan hier uw e-mailadres:

Heel hartelijk dank voor uw medewerking!

T