Deze enquete is bedoeld voor eigenaren van een Dobermann

De rasvereniging dobermann Vrienden in Nederland (D.V.I.N.) wil in opdracht van de leden inventariseren onder de leden van de D.V.I.N. welke testen naar dilaterende cardiomyopathie (DCM) zijn uitgevoerd bij hun dobermann hond(en), wat de uitslagen waren en of de hond op termijn klachten heeft ontwikkeld. Deze enquete wordt daarmee als basisdocument gebruikt om in 2018-2019 een advies te ontwikkelen voor diagnostiek naar DCM bij de Dobermann. 
Deze enquete is anoniem, bestaat uit 2 onderdelen van in totaal 16 vragen en kost maximaal 10 minuten van uw tijd. De enquete is opgesplitst omdat per vragenlijst in survey monkey maximaal 10 vragen mogelijk zijn. Per hond (ras Dobermann) vragen wij u 1 enquete bestaande uit 2 korte vragenlijsten met in totaal 16 vragen. De hond waarover u informatie deelt mag overleden zijn. Hoe nauwkeuriger u invult, des te meer bruikbaar zijn de gegevens. 

Heeft u deel 1 al ingevuld? Dit is deel 2 van de enquete en heeft 6 vragen. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Question Title

* 1. Welke testen zou de DVIN verplicht moeten stellen in het verenigingsfokreglement om de Dobermann waarmee gefokt wordt te controleren op DCM (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 2. Met welke frequentie moet naar uw mening de test naar DCM verricht worden?

Question Title

* 3. Wat is naar uw mening de maximale geldigheid van de DCM testen ?

Question Title

* 4. Is de frequentie van DCM testen naar uw mening verschillend voor een reu of een teef?

Question Title

* 5. Heeft u nog overige vragen of opmerkingen die de rasvereniging mee kan nemen tijdens de algemene ledenvergadering en het fokkersoverleg bij de overwegingen?

Question Title

* 6. Vond u deze enquete nuttig?

U heeft 16 vragen beantwoord en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de meningsvorming rondom gezondheidsonderzoek naar DCM bij de Dobermann. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Heeft u nog een 2e dobermann (gehad) dan kunt u ook van deze hond een enquete invullen.

Namens de ALV van de rasvereniging D.V.I.N.

T