Question Title

* 1. Wat vindt U van de drie windturbines die reeds een aantal jaren op de Mars staan?

Question Title

* 2. Wat vindt U er van dat er mogelijk 7 zeer hoge windturbines bijkomen aan de noordkant van het Twente-kanaal?

Question Title

* 3. Kunt u aangeven met welke bezwaren tegen deze windturbines u het eens bent?

Question Title

* 4. Kunt u aangeven met welke voordelen van deze windturbines u het eens bent?

Question Title

* 5. Zou uw mening beinvloed worden indien u het idee krijgt dat de betrokken gemeenten en energiecooperaties u goed informeren?

Question Title

* 6. Zou uw mening beinvloed worden indien de direct omwonenden zouden kunnen profiteren van de windturbines, bijvoorbeeld door windaandelen of lagere stroomtarieven?

T