Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Een RI&E is verplicht wanneer je als werkgever personeel in dienst hebt waarover je gezag voert. Vallen stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en huurkrachten hier ook onder?

Question Title

* 2. Je moet een RI&E laten toetsen wanneer je meer dan 25 medewerkers in dienst hebt.

Question Title

* 3. Wie stelt een RI&E op?

Question Title

* 4. Hebben medewerkers het recht om de RI&E en het bijhorende plan van aanpak in te zien?

Question Title

* 5. Wanneer moet de RI&E opnieuw worden uitgevoerd en getoetst?

Question Title

* 6. Je kunt een boete krijgen wanneer je als organisatie geen RI&E hebt uitgevoerd terwijl je wel RI&E-plichtig bent.

Question Title

* 7. Hoe lang moeten de RI&E en het plan van aanpak worden bewaard?

Question Title

* 8. Is een bedrijf met meerdere vestigingen verplicht om voor iedere vestiging apart een RI&E uit te voeren?

Question Title

* 9. Moeten bedrijven die gezamenlijk in een pand zitten allemaal een aparte RI&E maken of is één gezamenlijke RI&E voldoende?

Question Title

* 10. Is het mogelijk dat een bedrijf toetsingsvrijstelling krijgt voor de RI&E?

0 van 10 beantwoord
 

T