Informed consent Survey SMART Study

In het kader van de werkdruk bij alle collega’s specialisten en ook bij de toekomstige collega’s assistenten, hebben we in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (Centre for Research and Innovation in Care) de Stress Management and Resilience Training  studie uitgewerkt. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit onderzoek.

We willen graag het belang van dit onderzoek voor alle ziekenhuisartsen, spoedgevallenartsen en ASO’s benadrukken.  Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de wetgeving en de GDPR-richtlijnen.
Het verwerken en interpreteren van de gepseudonimiseerd gegevens zal gebeuren met in acht name van het Helsinki protocol en met akkoord van Ethische commissie UZ/Universiteit, van de interventieresultaten.

De survey zal 7 à 10 minuten in beslagnemen.

Als je verder hulp en info verder wenst kan je ons contacteren via secretariaatsom@hotmail.com of GSM 0475 971924

Vervolgens zal een baseline Heart rate/ steps control uitgevoerd worden alvorens met een aangepaste SMART training kan gestart worden. En dan ook tijdens verdere onderzoek op geregeld tijdstippen gecheckt worden.

Verloop van de SMART Training studie:              
De studie wordt uitgevoerd op basis van 3 onderdelen:
1/ Overzicht van de stressfactoren, meting van stressniveau.
2/ Inzicht door toepassing van 6G model en identificatie van valkuilen.
3/ Uitzicht door het aanreiken van 3 coping vaardigheden op basis van literatuurbetreffende interventie strategieën toegepast op persoon van de arts.

Onderaan vindt u de informed consent met een survey in te vullen op basis van gevalideerde vragenlijsten.   

Er worden op voorhand 3 Info video’s (per video 8 à 12 minuten) ter beschikking gesteld met bijkomende informatie i.v.m. overzicht en inzicht.

Dit is tijdsfase 0 (TO) van het onderzoek na het invullen van het informed consent en de vragenlijst en het bepalen van de baseline HR/Ademhaling.
De interventie wordt blended georganiseerd: In deel 1 overzicht en deel 2 inzicht worden 3 video’s in verband over Stress, het 6G model, en de professionele identiteit gegeven.
Video 1: Stress is “Stressful”: het menselijke stress systeem
Video 2: 6G model: Identificeer je valkuilen.
Video 3: Compass model voor professionele identiteit

Tussen TO en T1 na 4weken en na 8 weken (Tijdsfase 1 of T1) telefonisch opvolging en Tijdsfase 2 of T2 na 12 weken.
Verder vinden er twee online sessies plaats van 2 uur via Zoom/Microsoft Teams met een groep van 5-10 personen elk. Er wordt eveneens een werkboek met een” overeenkomst” voorzien. De aangeboden oefeningen worden daarin opgelost. Dit werkboek is strikt persoonlijk en dient meteen ook als naslag en hulpmiddel om met de aangereikte methodieken aan de slag te gaan. Je werkt met een aanbod van 3 methodieken.
Indien nog vragen  hebt kan u steeds terecht op het daarvoor  beschikbare gestelde email adres : secretariaatsom@hotmail.com 
Samengevat:
Ik, ondergetekende, bevestig hierbij:
Dat ik voldoende geïnformeerd ben omtrent bovengenoemde studie.
Dat ik vrijwillig deelneem aan dit project.
Dat ik voldoende tijd gehad heb om een beslissing te nemen aangaande mijn deelname.
Dat ik ervan op de hoogte ben dat mijn gegevens vertrouwelijk verwerkt zullen worden in deze studie, conform de Belgische wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (GDPR)
Dat ik het recht heb om mijn toestemming op ieder moment weer in te trekken

Question Title

* 1. Ik ga akkoord met het invullen van de onderstaande survey op basis van gevalideerde vragenlijsten. 

T