Hier vind je een vragenlijst om een aantal zaken van het afgelopen jaar t.a.v. Gezondverzekerd.nl te evalueren, de volgende onderdelen zullen in deze vragenlijst aan de orde komen:

-          Het gebruik en de functionaliteiten van de website www.gezondverzekerd.nl                                 
-          Het gebruik en de functionaliteiten van de Backoffice Applicatie (BOA)

Het invullen van deze vragenlijst zal max. 5 minuten in beslag nemen.

Alvast hartelijk dank voor jouw input.

T