Enquête Deel #1 Jaguar Daimler Club Holland

Allereerst dank dat u de moeite wilt nemen om deze enquête in te vullen. Invultijd bedraagt ca. 17 minuten ( 7 minuten voor deel #1 en 10 minuten voor deel #2 ). Om als bestuur goed te kunnen functioneren is het belangrijk te weten wat de leden van ons en de club verlangen.

Om de respons zo groot mogelijk te maken hebben we de enquête in twee delen opgesteld. Het eerste deel bestaat uit algemene vragen en duurt circa … minuten om in te vullen. Hiermee helpt u ons al enorm maar als u ook nog het tweede gedeelte invult worden we super enthousiast. Dan krijgen we nog meer zicht op de wensen van onze leden. Het tweede deel vraagt circa .. minuten extra. Om dat te belonen zullen we onder de leden die beide delen hebben ingevuld enkele mooie prijzen verloten.

De enquête kan anoniem worden ingevuld. Wilt u in aanmerking komen voor een prijs dan moeten we uiteraard uw naam weten. Aan het einde van het tweede deel van de enquête kunt u dus uw naam en lidnummer invullen (niet verplicht).

Question Title

* 1. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

Question Title

* 2. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 3. Hoe lang bent u al lid?

Question Title

* 4. Tot welke regio behoort u?

Question Title

* 5. Wat voor auto heeft u?

Question Title

* 6. Hoeveel auto’s van Jaguar/Daimler heeft u?

Question Title

* 7. Rijdt u dagelijks in een Jaguar/Daimler?

Question Title

* 8. Wat is de grootste reden dat u lid geworden bent van de club?

Question Title

* 9. Welk aspect van het lidmaatschap vindt u het waardevolst?

Question Title

* 10. Als bestuur zijn wij er voor onze leden en proberen wij hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. Kunt u met een cijfer aangeven in welke mate het bestuur erin slaagt om aan de wensen van de leden te voldoen? (schaal: 1 zeer slecht tot 10 zeer goed)

Question Title

* 11. Wij overwegen ons meer open te stellen voor derden en derden bij onze vereniging te betrekken. Door samenwerking met andere clubs en fora kunnen we onze leden meer bieden. Uiteraard zullen wij dan ook informatie moeten delen (dit gaat dan over technische informatie, digitale toegang tot de Gazette e.d.; nooit over privacygevoelige informatie)

Question Title

* 12. In het verlengde van vraag 11 overwegen we ook meer contact te zoeken met internationale verenigingen, onder andere de Jaguar Drivers Club.
Is het voor u belangrijk dat we ons meer internationaal profileren?

Question Title

* 13. Staat u open voor gezamenlijke evenementen met (internationale) zusterverenigingen? 

Question Title

* 14. Imago van de JDCH. Uiteraard is dit een zeer algemeen begrip, maar toch doen we een poging hier een mening van de leden over te krijgen. Wat is volgens u het imago van de club tot heden?

Question Title

* 15. Welke suggesties heeft u verder om onze club te verbeteren?

Question Title

* 16. Wilt u een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van onze club?

Question Title

* 17. Indien u opmerkingen heeft kunt u die in dit vakje noteren.

T