Introductie

Het Servicepunt examinering mbo ondersteunt mbo-scholen en hun medewerkers op het gebied van (beroepsgerichte) examinering. Om ons als servicepunt verder te ontwikkelen horen we graag van u welke behoefte er het komende jaar is voor ondersteuning, serviceverlening e.d. Door het afnemen van deze enquête horen we ook graag uw mening over de kwaliteit van onze activiteiten, producten en diensten.

Het invullen neemt ongeveer tien tot vijftien minuten in beslag. Het spreekt voor zich dat uw gegevens anoniem worden verwerkt. Wij danken u voor de moeite die u wilt nemen om aan deze enquête mee te werken.

T