Vragen voor de mantelzorger

U kunt het mantelzorgcompliment Beemster aanvragen tussen 1 augustus en 31 oktober 2018. Een eis is dat de zorgvrager in de Beemster woont. Per zorgvrager en per huishouden kan er één mantelzorgcompliment Beemster aangevraagd worden. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt RSWP (WonenPlus) Beemster van maandag t/m woensdag van 09.00 - 12.00 uur via 0299 820 397 of stuur een e-mail naar beemster@rswp.eu.

Question Title

* 1. Aanhef mantelzorger

Question Title

* 2. Voornaam en/of voorletters en achternaam

Question Title

* 3. Straatnaam en huisnummer

Question Title

* 4. Postcode en woonplaats

Question Title

* 5. Telefoonnummer

Question Title

* 6. E-mailadres

Question Title

* 7. Iban en naam rekeninghouder

T