Enquête ZBC "Van de club, vóór de club"

Beste sporters,
 
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van 30 mei jl. hebben we vanuit het bestuur aangegeven aan de slag te gaan met onderstaande pijlers om in het najaar tijdens de ALV een actieplan te kunnen presenteren:
    - Financiën (besparen/extra inkomsten genereren)
    - Ledenwerving en zeker ook behoud van leden
    - Inzet van vrijwilligers
 
Om bovenstaande te realiseren, heeft het bestuur diverse gesprekken gehad. Tevens hebben we buiten onze vereniging gekeken naar ondersteuning en advies. Zo hebben we onder andere contact opgenomen met SportService Zwolle. Zij willen en gaan ons helpen. Hierbij is over en weer uitgesproken dat we het betrekken van (ouders van) leden uiteraard erg belangrijk vinden.
 
Samen met het bestuur gaan medewerkers van SportService Zwolle in de periode van maandag 5 tot en zaterdag 17 november 2018 de zalen in om met zoveel mogelijk mensen in gesprek te komen.

Naast de gesprekken wordt deze enquête afgenomen. Dit alles om een beeld te krijgen waar we als vereniging staan en hoe de (ouders van) leden de vereniging waarderen. De uitkomsten gaan we gebruiken om de juiste prioriteiten te stellen en vervolgstappen te bepalen.

Anonimiteit naar buiten toe is en blijft gewaarborgd. Intern worden deze gegevens gebruikt om de antwoorden te analyseren en conclusies te trekken.
 
Wij hopen op jullie openheid en medewerking en bedanken jullie voor het invullen van deze enquête! Mochten jullie vragen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag.
 
 
Met sportieve groet,
namens het bestuur,
 
 
Miranda de Haan
Secretaris (a.i.)
 
Zwolsche Badminton Club
Ossenkamp 5
8024 AG Zwolle
 
www.badminton-zwolle.nl

T