Introductie

Beste professional in de Infrasector,

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse onderhoudssector als ’s werelds beste helpt te presteren. De NVDO is daarmee de grootste branchevereniging in haar soort van Europa.

Binnen de NVDO richt de Sectie Infra zich op onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens, luchthavens en waterbehandeling. Het doel van deze sectie is het vastleggen, uitwisselen en verspreiden van kennis op het gebied van onderhoud aan weg, water, rail en kabels en buizennetwerken tussen bestuurders, beheerders, operators, aannemers, adviseurs en gebruikers. Dit alles binnen de keten van Asset Management.

Om de vorm en inhoud van bijeenkomsten, congressen, trainingen en onderzoeken beter aan te laten sluiten bij de behoeftes in de infrasector, willen wij u vragen deze enquête in te vullen. Uw bijdrage is enorm waardevol om o.a. in kaart te brengen wat de belangrijkste thema’s zijn en hoe de Sectie Infra zo veel mogelijk waarde kan toevoegen.

De vragen zijn opgedeeld in de drie categorieën:

1.    Algemene vragen
2.    Thema’s en Evenementen
3.    NVDO en overige

Het invullen van deze enquête duurt tussen de 5-10 minuten.  Graag vragen wij u de enquête uiterlijk 26 mei in te vullen.

Kan de enquête beter door uw collega ingevuld worden? Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit bericht door te zetten. 
Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Korik Alons (tel: 06-18292393, of mail: korik@nlmtd.com).

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!


Met vriendelijke groet,
Han Roebers

Voorzitter NVDO Sectie Infra

T