Wij willen uw interesse peilen over De Bolder. De resultaten willen wij gebruiken om de activiteiten van De Bolder beter af te stemmen op de inwoners van Gemeente Waterland. Deelname is geheel anoniem. Het duurt vijf minuten om de vragenlijst in te vullen en het zal voor De Bolder veel opleveren. Wij hopen dat u mee wilt doen!

Question Title

* 1. Wat is De Bolder volgens u? Noteer wat er in u opkomt als u aan De Bolder
denkt.

Question Title

* 2. De onderstaande activiteiten worden aangeboden in De Bolder, wilt u aanvinken met welke activiteiten u bekend bent?

Question Title

* 3. Hoe vaak bezoekt u De Bolder?
Een antwoord mogelijk

Question Title

* 4. U komt wel of niet in De Bolder. Aan wat voor soort activiteiten heeft u behoefte naast het huidige aanbod in De Bolder? Ik heb behoefte aan: 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Question Title

* 5. Welke activiteiten mist u bij De Bolder die u zelf graag zou willen doen? Kunt u voorbeelden geven?

Question Title

* 6. Hoe kunnen wij u het beste informeren over wat er in De Bolder te doen is?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Question Title

* 7. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 8. In welke Monnickendamse wijk of Waterlandse kern woont u?

Question Title

* 9. Bent u vrouw of man?

T