De Vlaamse zorgverzekering komt ook tussen voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar die door een beperking (ontwikkelingsstoornis, cognitieve-, gedrags- of psychische problemen…) of een chronische ziekte meer zorg nodig hebben dan een leeftijdsgenoot. De voorwaarden nu zijn niet duidelijk. Weinig gezinnen vragen daarom een tussenkomst van de zorgverzekering voor hun minderjarig kind aan.

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontwikkelde een BelRAI screener voor kinderen die zal bepalen of ouders in de toekomst al dan niet recht hebben op deze zorgverzekering. Onderzoekers van de KU Leuven zoeken daarom ouders met een kind dat misschien in aanmerking komt voor de zorgverzekering en een test screener wil laten afnemen bij hun kind (jonger dan 18 jaar).

Meewerken aan deze studie betekent niet dat je automatisch de zorgverzekering krijgt. Je draagt wel bij aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk instrument dat in de toekomst het recht op een ruimere toegang tot de zorgverzekering voor ouders zal bepalen.

Praktisch

Indien je vermoedt dat je kind meer zorg nodig heeft dan een leeftijdsgenoot en je graag wil meewerken aan deze studie, laat het ons weten. De Gezinsbond stuurt je gegevens door naar de betrokken mutualiteit van je kind die, op een moment dat voor je gezin past, een medewerker zal sturen om de test screener bij je kind in zijn vertrouwde omgeving af te nemen. Dit duurt ongeveer 1 uur en gebeurt aan de hand van gesprekken en observaties.

Vragen over deze studie? Contacteer inge.neyens@kuleuven.be of T - 016/37.63.19.

Vul hieronder DE gegevens VAN JOU En van je kind in:

* Voornaam van de invuller

* Familienaam van de invuller

* Familienaam en voornaam van je kind

* Geboortedatum van je kind

Datum:

* Mutualiteit van je kind

* Straat + huisnummer

* Postnummer + Gemeente/stad

* Emailadres

* Telefoonnummer

* Beschrijf kort je zorgsituatie:

T