De behoefte aan mondzorg ten gevolge van een chronische ziekte

Een gezonde mond draagt bij tot een betere algemene gezondheid. Dankzij verzorgde tanden en gezond tandvlees kan je gemakkelijker kauwen en proeven. Ook op vlak van esthetiek is een verzorgde mond en een goed ruikende adem belangrijk. Wanneer je wordt geconfronteerd met een chronische ziekte, is een vlotte toegang tot goede tandzorg misschien minder evident. Mogelijks heb je ook te maken met de nood aan extra zorgen en bijhorende kosten ten gevolge van je aandoening. Deze bevraging wil daarom nagaan welke knelpunten patiënten met een chronische aandoening ervaren om een vlotte tandzorg mogelijk te maken.  Alvast bedankt voor uw deelname! Deze enquête invullen neemt ongeveer tien minuten in beslag.

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Marleen Van Eygen
marleen.vaneygen@vlaamspatientenplatform.be
016 23 05 26

T