De gemeenten Beverwijk en Heemskerk willen graag van u weten wat uw ideeën en wensen zijn voor een zwembad. De zwembaden in Beverwijk en Heemskerk hebben allebei investeringen nodig. Het is dus een goed moment om de toekomst van de twee zwembaden te onderzoeken. Uw bijdrage is belangrijk om een zo goed mogelijk voorstel te maken. In het najaar besluiten de raden van Beverwijk en Heemskerk over de toekomst van de zwembaden.

Onder de inzenders van de enquête verloten we 25 keer 2 vrijkaartjes voor zwembad De Waterakkers of het Sportfondsenbad Beverwijk.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de enquête!

Question Title

* 1. Wat is doorgaans de reden van uw bezoek aan het Sportfondsenbad Beverwijk? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 2. Hoe vaak maakt u (of uw kinderen) gebruik van het Sportfondsenbad Beverwijk?

Question Title

* 3. Aan welke activiteiten neemt u (of uw kinderen) deel? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. Sinds wanneer bent u bezoeker van het Sportfondsenbad Beverwijk?

Question Title

* 5. Welke voordelen heeft het Sportfondsenbad Beverwijk ten opzichte van andere baden? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Hoe komt u naar het zwembad?

Question Title

* 7. Hoe vaak maakt u gebruik van de horeca in het zwembad?

Question Title

* 8. In welke mate bent u tevreden over:

  onvoldoende matig voldoende ruim voldoende goed geen mening
De accommodatie in het algemeen (kwaliteit / hygiëne)
De veiligheid in het zwembad
De parkeervoorziening
De toegankelijkheid (minder validen, kinderwagens, etc.)
Aantal en afmetingen baden
Kleedvoorzieningen
Horeca
Tarieven
Activiteitenaanbod

Question Title

* 9. Ervaart u knelpunten in het Sportfondsenbad Beverwijk?

Question Title

* 10. Van welke andere zwembaden in de omgeving maakt u wel eens gebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 11. Hoe vaak maakt u gebruik van deze zwembaden?

Question Title

* 12. Waarom bezoekt u deze zwembaden? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 13. Hoe lang bent u maximaal bereid te reizen voor een bezoek aan een (eventueel nieuw) zwembad?

Question Title

* 14. Welke voorzieningen zou u het liefst zien in een eventueel nieuw zwembad? (maximaal 3 antwoorden mogelijk)

Question Title

* 15. Welke recreatieve elementen ziet u het liefst in een eventueel nieuw zwembad? (maximaal 3 antwoorden mogelijk)

Question Title

* 16. Bent u bereid meer te betalen als sprake is van een beter aanbod?

Question Title

* 17. Heeft u verder nog wensen met betrekking tot een eventueel nieuw zwembad?

Question Title

* 18. Om een beeld te krijgen van de gebruikers die de enquête hebben ingevuld, vragen wij u de volgende vragen te beantwoorden:

Question Title

* 19. Als u in aanmerking wilt komen voor de verloting van 25 keer 2 vrijkaartjes voor zwembad De Waterakkers of het Sportfondsenbad Beverwijk, vul dan hieronder uw naam en adres in.

0 van 19 beantwoord
 

T