Welkom

Afbeelding
Beste natuurliefhebber,

De kranten staan er vol van: het gaat niet goed met de bijen. Zowel de achteruitgang van de wilde bijen als de sterfte van volken van de honingbij is zorgwekkend. Gelukkig zien we ook steeds meer prachtige initiatieven om de leefomstandigheden van bijen in stad, natuurgebieden en op het platteland te verbeteren. Ook met jullie inzet. Met deze enquête willen we graag een totaal overzicht maken van alle bijen-initiatieven op dit moment en horen wat jullie ervaringen, ambities en eventuele wensen zijn. 

Campagne 'Nederland Zoemt'
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de campagne Nederland Zoemt, waarin twee grote, nationale projecten zijn samengebracht: De Wilde Bijenlinie (LandschappenNL) en De Wilde bij in de hoofdrol (IVN en Stichting Natuur- en Milieu). Beide projecten worden gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen wat er nodig is om in alle provincies breed te zorgen voor betere omstandigheden voor bijen qua voedsel, nestelmogelijkheden en overwinteringsmogelijkheden. De informatie wordt verzameld en gebundeld in een Kansenkaart voor Wilde Bijen. Met deze Kansenkaart willen we duidelijk maken hoeveel er al gedaan wordt en invulling geven aan het doel van het project Bijenlinie: de realisatie van 300 extra wilde bijenplekken in Nederland!
 
Alvast hartelijk dank voor het invullen. Jullie reactie is heel waardevol voor ons. 
 
Met vriendelijke groet,
LandschappenNL
Koepelorganisatie van de 12 Landschappen en provinciale landschapsbeheerorganisaties
 
7% of survey complete.

T