Question Title

* 1. Hoe ben je werkzaam binnen MSD?

Question Title

* 2. Vanuit of in welke plaats werk je?

Question Title

* 3. Binnen welke IPT of afdeling werk je?

Question Title

* 4. Hoeveel uur per week werk je?

Question Title

* 5. Welke vormen van onregelmatigheid zijn op jou van toepassing?

Question Title

* 6. Ben je lid van een vakbond?

Question Title

* 7. Premier Mark Rutte gaf onlangs aan dat het de hoogste tijd wordt voor hogere loonsverhogingen. De winsten klotsen bij veel bedrijven over de plinten, werknemers merken daar weinig tot niks van. De loonsontwikkeling blijft achter. 

Wat vind jij voor de volgende CAO een passende, acceptabele en redelijke loonsverhoging, wetende dat de vorige cao-ronde 3,3% heeft opgeleverd?

Question Title

* 8. De looptijd van de huidige cao is 1 jaar. Wat vind jij een wenselijke looptijd voor de volgende cao?

Question Title

* 9. Die onderzoeken zijn nog niet tot een afronding gekomen. Er loopt een onderzoek naar mantelzorgvriendelijk werken van de organisatie. Ook vindt er een verkenning plaats naar de mogelijkheid van het Generatiepact binnen MSD. Verder komt er een conferentie over werkdruk, uitdagingen van langer doorwerken en de zorgen die hierover bestaan.

Een Generatiepact houdt in dat een oudere werknemer in zijn laatste fase van de carriere iets minder kan werken (vaak 80% werken, tegen 90% van het oorspronkelijke salaris en volledige opbouw van het pensioen). Voor jongere werknemers ontstaat daardoor een beter perspectief op een vast contact. Hoe belangrijk vind jij dat er daadwerkelijk een Generatiepact komt binnen MSD?

Question Title

* 10. Ben je in het kader van het Generatiepact bereid hiervoor vrije dagen of geld in te leveren?

Question Title

* 11. Ervaar jij een hoge werkdruk? Zo ja, waar ligt dat aan?

Question Title

* 12. Heb jij mantelzorgtaken naast je werk? Zo ja, heb je het idee dat MSD een mantelzorgvriendelijke organisatie is/

Question Title

* 13. De leeftijd waarop medewerkers gebruik kunnen maken van ontziemaatregelen (uit artikel 20 van de cao) is tijdens de vorige cao-onderhandelingen verhoogd naar 59 jaar. 

Hoe heb jij deze wijziging ervaren?

Question Title

* 14. Jouw werkgever wilde tijdens de vorige onderhandelingen deze leeftijd nog verder verhogen dan 59 jaar. Wat vind jij daarvan?

Question Title

* 15. Welke afspraken op het gebied van gezond werken dienen er volgens jou nog gemaakt te worden in de volgende cao?

Question Title

* 16. MSD geeft aan dat er voldoende mogelijkheden zijn om jezelf als werknemer te ontwikkelen. In het vorige cao-resultaat is afgesproken dat het opleidingsbudget per persoon wordt verhoogd van 250 naar 750 euro per jaar, dat vervolgens ook breder mag worden gebruikt, niet alleen voor vakgerelateerde opleidingen. Het bedrag mag ook 2 jaar worden opgespaard. 

In de praktijk daarom nu aan jullie de vraag:  Heb je als werknemer voldoende opleidingsmogelijkheden binnen MSD en heb je daar ook voldoende over te vertellen?

Question Title

* 17. Wil je gebruik maken van het opleidingsbudget van 750 euro per jaar? 

Question Title

* 18. Welke afspraken op het gebied van opleiding en ontwikkeling dienen er volgens jou nog gemaakt te worden in de nieuwe cao?

Question Title

* 19. Tijdens de vorige cao-onderhandelingen zijn er geen concrete afspraken gemaakt om meer uitzendkrachten aan een vaste baan binnen MSD te helpen. Wel zegt MSD momenteel te werken aan een betere verhouding tussen (het aantal) uitzendkrachten en vaste werknemers.

Ervaar jij in de praktijk een verbetering voor uitzendkrachten? Krijgen die collega's daadwerkelijk vaker een contract bij MSD (hetzij een jaarcontract, hetzij een vast contract) aangeboden?

Question Title

* 20. Ervaar jij concurrentie op arbeidsvoorwaarden door de inzet van werknemers met een flexibel contract?

Question Title

* 21. De vakbonden zijn van mening dat het aantal flexwerknemers hoort te worden teruggedrongen. Ben jij het daar mee eens?

Question Title

* 22. Vind jij dat er in de volgende cao wel concrete afspraken gemaakt moeten worden voor de flexwerkers?

Question Title

* 23. Daarmee komen we langzamerhand aan het einde van de enquête. We danken je voor het invullen van deze enquête. We gaan die gegevens gebruiken om onze voorstellen voor de nieuwe cao vorm te geven. Daarbij hoort ook een tweetal ruimtes om nog een aantal persoonlijke dingen in te vullen: Ervaar jij als werknemer persoonlijk problemen binnen MSD, zo ja, welke?

Question Title

* 24. Welke afspraken vind jij dat we in elk geval in de nieuwe CAO moeten opnemen?

0 van 24 beantwoord
 

T