Screen Reader Mode Icon

Introductie

Brancheorganisaties Bogin, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Neprofarm en KNMP hebben in januari 2019 de Coalitie Duurzame Farmacie opgericht. Met het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg committeert de coalitie zich aan verduurzaming met de volgende drie pijlers: het bevorderen van circulair werken, het tegengaan van medicijnresten in water en de reductie van CO2-emissies.

We horen graag van u wat u weet over duurzame farmacie, in hoeverre het onderwerp duurzaamheid leeft in uw bedrijf, welke rol dit speelt in de dagelijkse werkzaamheden en wat u verwacht van de Coalitie Duurzame Farmacie verwacht. Zo kunnen we in de toekomst nog beter inspelen op de behoeften, wensen en gevoeligheden van onze achterban.

Instructies:

De enquête bestaat uit de volgende vier onderdelen:

-          Duurzaamheid binnen uw bedrijf
-          Coalitie Duurzame Farmacie
-          Voorbeelden uit de praktijk
-          Brancheplan Duurzaam Verpakken.

Het grootste deel bestaat uit meerkeuzevragen.

We ontvangen graag één reactie per bedrijf. Verzamel waar nodig informatie van uw collega's om de vragen te beantwoorden.

Uw antwoorden zullen worden geanonimiseerd en worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt. Wanneer u echter in de vragenlijst aangeeft te beschikken over een goed praktijkvoorbeeld nemen wij, met uw toestemming, graag contact met u op.

Veel succes en alvast bedankt voor uw tijd en medewerking!

T