Inleiding

Beste inwoner,

Sinds 1 januari 2017 heeft de gemeente Hof van Twente een nieuw afvalbeleid: Diftar. Dit betekende veel verandering, zowel voor het ophalen van het huisvuil als de manier waarop de gemeente de kosten bij u in rekening brengt.

Bij de invoering van Diftar kregen de Inwoners van Hof van Twente met een eengezinswoning een:
- Groene container voor groente- fruit- en tuinafval (gft)
- Oranje container voor afval van verpakkingen
- Grijze container voor restafval

De inwoners die in een appartement wonen kregen de mogelijkheid gebruik te maken van de ondergrondse restafvalcontainers.


De cijfers laten zien dat de nieuwe werkwijze geslaagd is. Er wordt door u steeds meer afval goed gescheiden en de hoeveelheid restafval wordt steeds minder. Dat betekent dus een dikke pluim voor u!

Maar... ervaart u dat zelf ook zo? Vindt u Diftar een prettig systeem en werkt dat voor u in de praktijk ook goed?

Bij de evaluatie die wij binnenkort aanbieden aan de gemeenteraad, willen wij  graag uw mening betrekken. Naast een aantal vragen over de huidige situatie hebben wij ook een aantal vragen over de (eventuele) toekomstige situatie opgenomen. Want ook daarover horen we graag uw mening.


We nodigen u van harte uit om deze enquête in te vullen en danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage aan onze evaluatie.

Harry Scholten
Wethouder Leefomgeving

T