INLEIDING

AFYA is de sportieve jeugddienst van de Gezinssbond. Wij organiseren jaarlijks een 40-tal sportieve jeugdkampen in België. Onder het motto 'sportieve jeugddienst van en voor alle jongeren' willen wij ervoor zorgen dat onze kampen toegankelijk zijn àlle kinderen en jongeren.

In het kader van het project 'Wij spelen! Jij toch ook?!' zijn we op zoek naar uw mening over de verschillende drempels die zich voordoen bij het inschrijven voor een jeugdkamp. Drempels zijn omstandigheden of situaties die je beletten om in te schrijven/deel te nemen aan een jeugdkamp. Met de antwoorden uit deze vragenlijst kunnen wij deze drempels in de toekomst zoveel mogelijk wegnemen.

Deze enquête verloopt anoniem en duurt maximaal 5 minuten. 

Aan het einde van deze bevraging kan u nog enkele bemerkingen meegeven.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Vriendelijke groeten,

Het AFYA-team

T