• Français
  • Nederlands
(Pour info: Si vous souhaitez répondre à ce questionnaire en français, vous pouvez changer la langue en haut à droite.)

In kader van haar opdracht binnen het Evidence Based Practice netwerk (EBP-netwerk), ontwikkelde de cel Evaluatie van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) een bevraging om zicht te krijgen op de EBP-cultuur bij de verschillende beroepsgroepen van zorgverleners in de eerste lijn, waarvoor het netwerk een EBP-aanbod heeft. Aan de hand van de resultaten uit deze bevraging kunnen actiepunten voor het netwerk worden geformuleerd en kan de evolutie van deze EBP-cultuur binnen de verschillende beroepsgroepen worden opgevolgd via periodieke metingen. 

Deze bevraging richt zich tot huisartsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, tandartsen, diëtisten, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten, vroedvrouwen, podologen en psychologen. Indien u actief werkzaam bent in 1 van de bovenvermelde zorgberoepen binnen de eerste lijn (gedeeltelijk of volledig), nodigen we u dan ook graag uit om deze bevraging in te vullen. Baseer u hierbij vooral op uw ervaring binnen uw eigen discipline.

We verwachten dat het invullen van de bevraging ongeveer 10 à 15 minuten tijd in beslag zal nemen. Deze vragenlijst “Ontwikkeling en validering van een Evidence-based practice (EBP) cultuurmeting bij zorgverleners in de eerste lijn” werd goedgekeurd door de sociaal-maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) van KU Leuven (G-2022 01 2094). De informatiebrief kan u hier vinden.


Bedankt voor uw deelname!

Prof. dr. Patrik Vankrunkelsven (hoofdonderzoeker)
Dr. Carolien Strouwen (onderzoeker)
Dr. Deborah Seys (onderzoeker)
Dr. Anne-Catherine Vanhove (onderzoeker)

Question Title

* 1. Geïnformeerde toestemming
Ik ben voldoende en op een voor mij begrijpbare wijze ingelicht over de aard, de methode en het doel van deze studie. Ik stem erin toe vrijwillig deel te nemen aan deze bevraging. Ik ben op de hoogte dat deze studie geen bijkomende kosten of financiële voordelen meebrengt. Ik ben ervan op de hoogte dat ik de studie op elk moment mag onderbreken tot op het ogenblik dat de gegevens in de databank worden bewaard en verwerkt, zonder hiervoor een verklaring te moeten afleggen en zonder dat dit op enigerlei wijze voor mij gevolgen zal hebben. Ik begrijp dat mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat de onderzoekers de vertrouwelijkheid van de gegevens garanderen tijdens hun verwerking en rapportering.

T