Enquête De Onlanderij

Natuurmonumenten is al een aantal jaren actief op De Onlanderij aan de Madijk 1 te Eelderwolde. De uitspanning wordt inmiddels door veel bezoekers als een startpunt van het prachtige natuurgebied de Onlanden bezocht. Natuurmonumenten wil De Onlanderij graag beter facilliteren zodat deze Poort tot de Onlanden ook op de toekomst is voorbereid. Er is ruimte nodig voor de medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten. Het parkeren op het achtererf kan beter georganiseerd worden, er zijn toiletten nodig, bewegwijzering en het restaurant kan niet nog lang in het woonhuis blijven vanwege de staat van het gebouw.

Naast deze praktische zaken heeft Natuurmonumenten de ambitie om een grote en verbeterde speelnatuur aan te leggen en het aantal zitplaatsen van het restaurant van Pieter en Manon Dijkema uit te breiden. Pieter en Manon overwegen om de openingstijden van het restaurant te verruimen om naast lunch ook diner te kunnen serveren.

De afgelopen tijd zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd, o.a. een creatieve middag voor kinderen om mee te denken over het ontwerpen van de speelnatuur en de informatieavonden. Deze ideeën en input zijn meegenomen in het definitieve ontwerp van de locatie. 

Natuurmonumenten zou graag willen weten wat u van deze gewenste ontwikkelingen vindt. Wij hopen dan ook dat u vijf minuten voor ons zou willen vrij maken om onderstaande vragen te beantwoorden.

Natuurmonumenten vindt uw mening als omwonende erg belangrijk! 

Question Title

* 1. Om in kaart te kunnen brengen waar onze bezoekers vandaan komen is het voor Natuurmonumenten belangrijk om te weten waar u vandaan komt. Wat is uw postcode?

Question Title

* 2. Hoe vaak brengt u een bezoek aan De Onlanderij?

Question Title

* 3. Wat is over het algemeen de reden van uw bezoek aan De Onlanderij?

Question Title

* 4. Hoe dragen de activiteiten op De Onlanderij in uw beleving bij aan de leefbaarheid van uw woonomgeving?

Question Title

* 5. Als u op De Onlanderij bent, ervaart u deze plek dan als:

Question Title

* 6. Als u een bezoek aan De Onlanderij / de Onlanden brengt, van welk vervoersmiddel maakt u dan gebruik?

Question Title

* 7. Was u al eerder bekend met de plannen van Natuurmonumenten voor De Onlanderij?

Question Title

* 8. In de huidige situatie trekt de locatie jaarlijks ca. 45.000 bezoekers. Natuurmonumenten verwacht met het verbeteren van de faciliteiten jaarlijks zo’n 60.000 bezoekers vanaf deze Poort naar de Onlanden te kunnen begeleiden. Hierdoor stijgt ook het aantal fietsers, wandelaars en auto’s dat over de ontsluitingsweg gaat (het Bakkerslaantje en de Madijk). Hoe vindt u dit?

Question Title

* 9. Tijdens periodes met mooi weer komt het nu wel eens voor dat bezoekers van de Onlanden op de weg voor De Onlanderij parkeren. Met het herinrichten van de bestaande parkeerplaats naar 80 parkeerplaatsen verwacht Natuurmonumenten dit gedrag te voorkomen. Denkt u dat dit zal helpen?

Question Title

* 10. Natuurmonumenten overweegt om een parkeerbijdrage te vragen voor het parkeren met de auto op De Onlanderij. De inkomsten hieruit komen ten goede aan het beheer van de natuur. Een parkeerbijdrage kan er ook voor zorgen dat mensen bewuster kiezen voor een bezoek aan de locatie en voor het soort vervoer. Zou u begrip hebben voor het invoeren van een parkeerbijdrage?

Question Title

* 11. De horeca beschikt op dit moment over 40 zitplekken binnen en 80 op het terras. Natuurmonumenten en de uitbaters Pieter en Manon Dijkema zouden dit graag uitbreiden naar 65 zitplekken binnen en 100 op het terras, om ook tijdens drukke dagen iedereen een plek te kunnen bieden. Dit is tevens noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Staat u hier positief tegenover?

Question Title

* 12. De uitbaters, Pieter en Manon Dijkema, zouden op termijn naast lunches ook diner (passend bij de huidige formule) willen serveren, en daarvoor de openingstijden willen verruimen. Staat u hier positief tegenover?

Question Title

* 13. Om een volledige restaurantfunctie te kunnen vervullen achten Pieter en Manon het wenselijk om ook alcohol te mogen schenken. Natuurmonumenten begrijpt dit en ondersteunt ze om dit mogelijk te maken. Vind u dit een goede ontwikkeling?

Question Title

* 14. Raadt u een bezoek aan de Onlanderij aan in uw naaste omgeving?

Question Title

* 15. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op De Onlanderij?

T