April 2017

Beste collega, 

Namens de verzamelde archieven, bibliotheken en musea vragen wij u mee te doen aan Europees onderzoek naar digitale erfgoedcollecties. Er is een groeiende behoefte aan betrouwbare informatie over:
  • het digitaliseren van erfgoedcollecties
  • de kosten van digitale collecties
  • de toegang tot en het gebruik van de collecties
  • de duurzaamheid van digitaal erfgoedmateriaal
Dit onderzoek is een vervolg op de succesvolle ENUMERATE Core Surveys van 2012, 2013 en 2015. De enquête is ontwikkeld met het oog op zowel het beleid van de eigen instelling, als  het beleid op nationaal en Europees niveau. Door samen te werken staan we sterker bij besluitvorming over investeringen in onze digitale activiteiten.

Het onderzoek wordt gecoördineerd door het ENUMERATE netwerk dat nu deel uitmaakt van Europeana. De vragenlijst wordt verspreid onder duizenden instituten in Europa.

De gegevens die we verzamelen zullen volledig anoniem worden verwerkt en de geaggregeerde informatie zal niet worden gepubliceerd op een manier die terug te voeren is tot individuele instellingen. De gegevens worden gebruikt om een cijfermatig onderbouwd beeld te krijgen van de digitalisering in Nederland en de EU.

De enquête bestaat uit 37 vragen. De tijd die nodig is om de vragen te beantwoorden hangt af van de binnen uw instelling beschikbare informatie. Wanneer informatie niet direct voorhanden is, is wellicht enig aanvullend onderzoek nodig. De tijd die u hier in steekt is echter welbesteed voor zowel uw instelling als de erfgoedsector als geheel.

Wij hopen dat het lukt om deze enquête vóór 15 juni 2017 af te ronden. Tijdens het invullen van de vragenlijst kunt u op elk moment pauzeren en later weer verder gaan. De antwoorden worden tussentijds opgeslagen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via het onderstaande e-mail adres als u vragen heeft over de enquête of over aanverwante zaken.

Wij willen u bij voorbaat bedanken voor de medewerking.

Met vriendelijke groet, het ENUMERATE Team

wietske.vandenheuvel[at]den.nl
gerhard.jan.nauta[at]den.nl

Een downloadbare versie van de enquête vindt u hier.

Meer informatie over het ENUMERATE project en netwerk is te vinden op: pro.europeana.eu/enumerate

Een rapport met de voornaamste bevindingen van de vorige Core Survey kunt u opvragen via: pro.europeana.eu/enumerate/statistics/results


 
5% of survey complete.
Een probleem melden

T