Evaluatie ontwikkeling Alfataal
 

Iets vragen aan een klasgenoot, vertellen waarom je te laat bent, een gesprekje voeren met de mentor en informatie kunnen vragen bij een sportclub. Dat vinden leerlingen in de ISK-alfaklas interessant om te leren. Daarom is er nu Alfataal. In twintig thema’s oefenen alfaleerlingen op hun eigen niveau met gesprekken voeren. Ze leren veel relevante woorden en oefenen met handige zinnen gebruiken. Beter functioneel leren lezen en schrijven wordt hieraan gekoppeld.

Alfataal is gemaakt voor klassikaal gebruik, met gedifferentieerde oefeningen voor Alfa A, Alfa B en Alfa C en veel actieve werkvormen, om met en van elkaar te leren. Elk thema biedt voor 4 tot 6 uur lesmateriaal en al het materiaal is gratis te downloaden via deze link.

Alfataal is ontwikkeld door het ITTA UvA in samenwerking met een expertteam van Alfa ISK-docenten en Schoolinfo, in opdracht van de VO-raad en mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

Het project is nu afgerond en de daarmee willen we de ontwikkeling van het materiaal evalueren.

We willen je vragen onderstaande vragen te beantwoorden.
Evaluatie beschikbare thema’s Alfataal

Voor tien thema’s is nu online materiaal beschikbaar op de website van LOWAN-vo. Het materiaal bestaat uit leerlingenmateri aal, een docentenhandleiding en meerdere bijlagen, die elk als afzonderlijke documenten te downloaden zijn van de website.

Question Title

* Welke thema’s heb je kunnen bekijken of kunnen uitproberen in een ISK-alfaklas?

  Ik heb het thema bekeken ik heb het thema uitgeprobeerd in de klas
Dit ben ik
Ik en mijn vrienden
Ik ga naar de dokter
Ik ga naar school
Ik maak een afspraak
Ik op school
Ik praat met jou
Ik werk op de computer
Mijn lichaam en gezondheid
Thuis is waar ik woon

Question Title

* Sluit het thema inhoudelijk aan bij de leefwereld van ISK-alfaleerlingen?

  Helemaal niet Enigszins Een beetje Helemaal wel N.v.t.
Dit ben ik
Ik en mijn vrienden
Ik ga naar de dokter
Ik ga naar school
Ik maak een afspraak
Ik op school
Ik praat met jou
Ik werk op de computer
Mijn lichaam en gezondheid
Thuis is waar ik woon

Question Title

* Sluit het thema aan bij de leerbehoefte van ISK-alfaleerlingen?

  Helemaal niet Enigszins Een beetje Helemaal wel N.v.t.
Dit ben ik
Ik en mijn vrienden
Ik ga naar de dokter
Ik ga naar school
Ik maak een afspraak
Ik op school
Ik praat met jou
Ik werk op de computer
Mijn lichaam en gezondheid
Thuis is waar ik woon

Question Title

* Biedt het materiaal voldoende mogelijkheden voor differentiatie op de verschillende alfaniveaus (Alfa A, Alfa B, Alfa C)?

  Helemaal niet Enigszins Een beetje Helemaal wel N.v.t.
Dit ben ik
Ik en mijn vrienden
Ik ga naar de dokter
Ik ga naar school
Ik maak een afspraak
Ik op school
Ik praat met jou
Ik werk op de computer
Mijn lichaam en gezondheid
Thuis is waar ik woon

Question Title

* Bevat het materiaal voldoende werkvormen om te werken aan gespreksvaardigheid?

  Helemaal niet Enigszins Een beetje Helemaal wel N.v.t.
Dit ben ik
Ik en mijn vrienden
Ik ga naar de dokter
Ik ga naar school
Ik maak een afspraak
Ik op school
Ik praat met jou
Ik werk op de computer
Mijn lichaam en gezondheid
Thuis is waar ik woon

Question Title

* Is de geschatte doorlooptijd van het thema (4-6 uur) realistisch?

  Helemaal niet Enigszins Een beetje Helemaal wel N.v.t.
Dit ben ik
Ik en mijn vrienden
Ik ga naar de dokter
Ik ga naar school
Ik maak een afspraak
Ik op school
Ik praat met jou
Ik werk op de computer
Mijn lichaam en gezondheid
Thuis is waar ik woon

T