Vragenlijst tevredenheid familiebetrokkenen

Als familielid of naastbetrokkene[1] van één van onze patiënten, bent u voor ons natuurlijk ook belangrijk. PZ Bethaniënhuis is geïnteresseerd in uw mening. Op basis van uw ervaringen met onze zorg- en dienstverlening, proberen we onze patiënten en hun omgeving zo goed mogelijk bij te staan. Het is belangrijk bij het invullen van de vragen dat u zich beperkt tot de huidige of laatste opname, dus de zorgeenheid waar uw familielid op dit moment is opgenomen, of het laatst was opgenomen. 

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Indien u hulp wenst bij het invullen van de vragenlijst, spreek dan gerust een medewerker aan. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Voor meer informatie of bij vragen over het onderzoek, kan u steeds terecht bij Filip De Donder (03/380 30 26) of Jinse Van den Bogaert (03/380 30 02).
We houden u natuurlijk graag op de hoogte van de resultaten na de afronding van het onderzoek. Deze zullen in het voorjaar van 2018 terug te vinden zijn op onze website www.pzbethanienhuis.be .

[1]  ‘Familie’ gaat over familie of naastbetrokkenen die nauw betrokken zijn in de zorg van hun familielid/vriend(in) (dochter/zoon, ouder, broer/zus, partner, vriend(in), buddy…). Verder gebruiken we de term ‘familie’.

 


 
10% of survey complete.

T