Introductie

De gemeente Buren doet onderzoek naar de fietsverkeersveiligheid in haar gemeente, specifiek naar de schoolroutes waar fietsers en landbouwverkeer zich mengen. Wij vragen u, als inwoner en weggebruiker, om deze korte enquête in te vullen. De vragen gaan over de verkeersveiligheidsbeleving en verkeersknelpunten in de gemeente Buren.

Privacyvoorwaarden
In deze enquête vragen we naar enkele persoonsgegevens. Met deze gegevens informeren we de gemeente Buren over de fietsverkeersveiligheid in haar gemeente. Je bent niet verplicht om de persoonsgegevens te geven, maar helpt de gemeente Buren er enorm mee. Hieronder leggen we uit welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

We vragen naar locatiegegevens om inzicht te krijgen in de gebruikte (fiets)routes. Daarnaast vragen we om gegevens zoals geslacht en leeftijd, om mogelijke trends binnen verschillende doelgroepen te onderscheiden. We behandelen deze gegevens niet op individueel niveau. U bent uiteraard vrij om ervoor te kiezen deze gegevens niet met ons te delen.

Je antwoorden worden niet op individueel niveau aan de gemeente Buren doorgegeven.

We benadrukken dat u zonder het opgeven van deze persoonsgegevens de enquête kunt invullen.

Question Title

* 1. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 5 minuten. Alle resultaten worden vertrouwelijk behandeld. 

0 van 28 beantwoord
 

T