De eisen waarmee we gestart zijn
In de gezamenlijke eisen van FNV Cabine en VNC is altijd gesteld dat de -1 CA maatregel onvoorwaardelijk zou moeten worden ingetrokken, om vervolgens constructief overleg te voeren over het oplossen van het pensioendossier. Daarna zou er kunnen worden onderhandeld over een nieuw gebalanceerd cao-akkoord.

Het raamwerk van KLM getoetst aan onze eisen
Het raamwerk dat KLM op tafel heeft gelegd voldoet niet aan de gezamenlijke eis van de vakbonden. Sterker nog in de ogen van het Actiecomité van FNV Cabine is het een wurgcontract. We worden gedwongen op voorhand in te stemmen met maatregelen die in 2016 een productiviteitsverbetering opleveren van 3,2%. Terwijl KLM ook voor 2017, 2018 en 2019 in het raamwerk een productiviteitsverbetering eist van 4%. Dus na de maatregelen in 2016 volgen er nog tal van maatregelen in de jaren daarna. Dat alles komt bovenop de bijdrage die het korps sinds 2012 geleverd heeft. Dat is een race to the bottom die we niet willen.

Het standpunt van het Actiecomité van FNV Cabine
FNV Cabine heeft zich op het standpunt gesteld dat zij niet in zal stappen op het door KLM aangeboden raamwerk. Zouden we dat wel doen dan zouden de acties van de afgelopen weken voor niets zijn geweest. KLM blijft bij haar standpunt van eerder dit  jaar en verpakt dat alleen maar anders. KLM zal onvoorwaardelijk akkoord moeten gaan met de eisen genoemd in ons ultimatum. Alleen dan kan er sprake zijn van open en reëel overleg tussen KLM, VNC en FNV Cabine. Dat we in dergelijk overleg onze verantwoordelijkheid nemen is in het verleden gebleken. Recent nog kwam FNV bij de onderhandelingen over de cao voor het grondpersoneel nog een, wat KLM noemde, gebalanceerd akkoord overeen. Dat is wat we voor onze collega’s in de cabine ook willen. Dit doel kan alleen bereikt worden als we met elkaar het gevecht dat we gestart zijn op 7 oktober 2016 voortzetten!

Geef je mening

Question Title

* 1. PSN Nummer

Question Title

* 2. Functie

Question Title

* 3. Ik ben lid van

Question Title

* 4. Ik onderschrijf het standpunt van het actiecomité FNV Cabine 

Question Title

* 5. Om de oorspronkelijke eisen van FNV Cabine en VNC binnen te halen ben ik bereid om de acties waaronder werkonderbrekingen voort te zetten en daarmee de druk  op KLM op te voeren;

Question Title

* 6. Wat wil je ons in maximaal 10 woorden nog laten weten n.a.v. dit conflict?

T