In de sector Transport en Logistiek zijn 140.000 mensen enthousiast en keihard aan het werk om Nederland gelukkig te houden. Want zonder transport geen bevoorrade winkels, geen bezorgde internetaankopen … noem maar op.

Ondertussen staat de sector enorm onder druk. Bedrijven zetten (vaak Oost-Europese) werknemers in tegen veel slechtere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Dat doen ze met onwenselijke en vaak ook illegale constructies. Zo willen ze goedkoper zijn dan de bedrijven die zich wél aan de regels houden. Vaak gebeurt dit ook nog onder druk van opdrachtgevers. Die willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten: goedkoop transport en logistiek. Dit alles gebeurt over de rug van de Nederlandse én buitenlandse werknemers, maar ook ten koste van goedwillende bedrijven en werkgevers in de sector. Het holt de sector uit, terwijl deze het juist moet hebben van kwaliteit en vakmanschap.

Er is al veel gedaan om deze toestanden tegen te gaan, maar meer is nodig. Na de zomer komt Minister Asscher met zijn wetsvoorstel ‘Aanpak Schijnconstructies’. Nu is dus hét moment om iets te doen voor een gezonde sector. FNV Transport & Logistiek lanceert daarom nu een 'tien punten plan'. Allemaal praktische en haalbare maatregelen, die in de wet geregeld moeten worden. Op de volgende pagina lees je welke tien punten dit zijn.

Onderteken deze petitie, en vraag je collega’s deze petitie ook te ondertekenen. Want hoe meer mensen de petitie tekenen, hoe sterker het signaal dat we naar Den Haag én naar werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland afgeven.

Alvast bedankt!

Egon Groen
1e onderhandelaar FNV Transport en Logistiek

T