Regels gezond en veilig werken in de kappersbranche

Introductie
Je hoeft bij de meeste vragen slechts één hokje aan te vinken. Alleen bij de vragen waar staat <meerdere antwoorden mogelijk> kun je meerdere hokjes aanvinken. Heb je vragen, bel dan tijdens kantooruren naar Sigrid Zeeman of Marlies van de Bunt van Bureau Bartels, telefoonnummer 033 - 479 20 20.

T