1. GEZONDHEIDSONDERZOEK NEWFOUNDLANDERS 2020

De Nederlandse Newfoundlander Club "NNFC" wil graag weten wat Newfoundlander eigenaren van hun ras vinden. Hoe is de leefsituatie van uw prachtige beer thuis, hoe gaat het met hem/haar, hoe is zijn/haar gedrag? Ook streeft de NNFC er naar om de gezondheid van de Newfoundlander te verbeteren. Om dit te kunnen doen is het van groot belang dat we inzicht krijgen in de toestand van (de gezondheid van) ons ras.

Deze vragenlijst is tot stand gekomen in overleg met onze fokkers en onze collega rasvereniging, The Newf Society (TNS). Wij  zijn iedereen erkentelijk voor de geleverde inbreng.

Deze enquête vult u anoniem in. En dat doet u per newfoundlander die u op dit moment heeft.

Wij verzoeken u de vragen allemaal te beantwoorden en géén vraag open te laten. De tijd die u per newfoundlander besteed is niet zo lang, maar doe het wel naar eer en geweten! Uw eerlijkheid en vooral ook openheid geeft ons bestuur en onze fokkers de mogelijkheid de gezondheid van onze mooie beren blijvend te verbeteren.

Het is ook nuttig als ook leden van TNS en niet-leden aan dit onderzoek willen deelnemen. Per slot van rekening zijn we allemaal gebaat bij een zo breed mogelijk onderzoek. De gegevens zijn niet alleen anoniem maar zij zullen ook als vertrouwelijk worden behandeld. Zij worden als een bulk verwerkt tot een algemene statistiek waaruit geen afzonderlijke honden te herleiden zullen zijn. Het resultaat bespreken wij uiteraard met onze fokkers en leden en zullen we in het Clubblad plaatsen. Ook zullen we deze  met onze collega's van TNS delen. 

PER NEWFOUNDLANDER GRAAG ÉÉN ENQUÊTE INVULLEN. INVULLEN VOOR ELKE NEWFOUNDLANDER DIE U NU HEEFT OF IN 2019 HEEFT GEHAD. HET GAAT DUS OOK OM NEWFOUNDLANDERS DIE IN 2019 ZIJN OVERLEDEN EN OM DE BEREN DIE IN UW EIGENDOM ZIJN.

Sluiting van de enquête is op 20 februari 2020!

Question Title

* 1. Hoeveel Newfoundlanders heeft u op dit moment?

Question Title

* 2. Sinds wanneer heeft u newfoundlanders?

Question Title

* 3. Beweegt u veel  met uw newfoundlander? Meerdere antwoorden kunt u aankruisen

Question Title

* 4. De vachtverzorging van mijn newfoundlander. U kunt meerdere vakjes aankruisen

Question Title

* 5. Bent u lid van een rasvereniging voor de newfoundlander

Question Title

* 6. Mijn newfoundlander is

Question Title

* 7. Mijn newfoundlander heeft een

Question Title

* 8. Hoe oud is / was uw Newfoundlander in 2019 (Geldt ook voor honden die in 2019 gestorven zijn)

Question Title

* 9. Wij leven in

Question Title

* 10. Waar is uw hond overdag?

Question Title

* 11. Waar slaapt uw hond 's nachts?

Question Title

* 12. Mijn newfoundlander is al op show of clubmatch van een vereniging of bij een aankeuring van uw rasvereniging geweest. Hij kreeg daar als hoogste resultaat een

Question Title

* 13. Heeft uw newfoundlander huid- of vachtproblemen of heeft hij/zij deze gehad? Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Question Title

* 14. Hoe vaak komen deze problemen voor

Question Title

* 15. Heeft u met deze problemen hulp gezocht

Question Title

* 16. Heeft uw Newfoundlander problemen met zijn/haar ogen? U kunt meerdere vakjes aankruisruisen.

Question Title

* 17. Heeft de dierenarts of een oogspecialist naar aanleiding daarvan onderzoek verricht?

Question Title

* 18. Heeft een oogspecialist uw newfoundlander op ECVO onderzocht?

Question Title

* 19. Zijn bij uw Newfoundlander één of meer van de volgende afwijkingen aan het gezichtsvermogen geconstateerd? U kunt meerdere vakjes aankruisen

Question Title

* 20. Heeft uw newfoundlander het afgelopen jaar problemen met zijn/haar oren en/of gehoor gehad? U kunt meerdere vakjes aankruisen.

Question Title

* 21. Heeft een dierenarts of een oorspecialist naar zijn/haar oren/gehoor gekeken

Question Title

* 22. Hoe zijn de tanden en kiezen. U kunt meerdere vakjes aankruisen.

Question Title

* 23. Heeft uw newfoundlander afgelopen jaar regelmatig last gehad met de spijsvertering? U kunt meerdere vakjes aankruisen

Question Title

* 24. De newfoundlander waarvoor ik deze enquête invul is een

0 van 58 beantwoord
 

T