Meer inzicht in ziekte en sterfte Groenlingen

Beste Sovon-vrijwilliger en/of melder bij het DWHC,

Sovon en het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) wil meer inzicht krijgen in de sterfte onder groenlingen middels deze vragenlijst. Het invullen kost een paar minuten. De informatie wordt anoniem verwerkt. Alvast bedankt!

Neem voor vragen gerust contact op met het DWHC via dwhc@uu.nl

T