Over de organisatie

Question Title

* 1. Naam organisatie*

Question Title

* 2. Aantal vrijwilligers*

Question Title

* 3. Belangrijkste activiteiten*

Contactgegevens

Question Title

* 4. Naam contactpersoon*

Question Title

* 5. E-mailadres*

Question Title

* 6. Telefoonnummer*

Onze organisatie voldoet op de volgende manieren aan de gestelde criteria:

Question Title

* 7. Zet jouw organisatie structureel vrijwilligers in? Zo ja, hoeveel vrijwilligers zetten zich in voor jouw organisatie?
Toelichting (maximaal 250 woorden):*

Question Title

* 8. Heeft jouw organisatie een vrijwilligersbeleid? Zo ja, omschrijf deze.
Toelichting (maximaal 250 woorden):*

Question Title

* 9. Hoe zorgt jouw organisatie ervoor dat zij vrijwilligers boeit, bindt en behoudt?
Toelichting (maximaal 250 woorden):*

Question Title

* 10. Zet jouw organisatie zich in om diverse doelgroepen te enthousiasmeren om vrijwilligerswerk bij je te doen? Zo ja, omschrijf:
1. Om welke doelgroepen het gaat.
2. Hoe je dat doet.
3. Welke mogelijkheden je de doelgroepen biedt.
Toelichting (maximaal 250 woorden):*

Question Title

* 11. Waaruit blijkt dat het vrijwilligerswerk dat jouw organisatie aanbiedt anders is dan het gangbare vrijwilligerswerk? 
Toelichting (maximaal 250 woorden):*

T